INFORMACJE OGÓLNE

„Kitoks miestas”, UAB, numer identyfikacyjny (REGON) 303118462, adres siedziby – Savanorių pr. 123A, Wilno (zwana dalej Administratorem Danych) w niniejszej polityce prywatności (zwanej dalej Polityką Prywatności) określa warunki przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.citypro.lt (zwanej dalej Stroną Internetową), zarządzanej przez Administratora Danych. Warunki określone w Polityce Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, niezależnie od urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.), z którego korzystasz.

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych „Kitoks miestas”, UAB przez e-mail asmensduomenys@citypro.lt.

Bardzo ważne jest uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz Stronę Internetową, której właścicielem jest Administrator Danych, akceptujesz warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie odwiedzaj naszej strony, nie korzystaj z jej treści i/lub usług.

Przesyłając swoje dane osobowe (w tym dane, które są przekazywane bezpośrednio lub pośrednio podczas odwiedzania strony internetowej i korzystania z jej usług), osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę i nie sprzeciwia się, aby Administrator Danych zarządzał nimi i przetwarzał je w celach i zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, Zgodzie udzielonej przez osobę, której dane dotyczą oraz przewidzianymi w aktach prawnych.

Uczestnik – osoba uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć w grach, promocjach i/lub konkursach organizowanych przez Administratora Danych.

Za osobę, której dane dotyczą w niniejszej Polityce Prywatności uważa się Wnioskodawcę, Klienta, Kandydata, Dzwoniącego lub dowolną inną osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych.

Wnioskodawca – osoba fizyczna zainteresowana sprzedawanymi towarami i/lub usługami świadczonymi przez Administratora Danych lub chcąca skontaktować się z Administratorem w innych sprawach.

Klient – osoba, która dokonała zakupu towarów i usług od Administratora Danych lub zawarła z Administratorem umowę zakupu towarów i/lub świadczenia usług.

Kandydat – osoba uczestnicząca lub zamierzająca uczestniczyć w doborze personelu prowadzonym przez Administratora Danych.

Dzwoniący – osoba dzwoniąca na podany na Stronie Internetowej numer kontaktowy w sprawie świadczenia usług Administratora Danych i/lub w innych sprawach.

Numer samochodu – państwowy numer rejestracyjny samochodu wjeżdżającego i wyjeżdżającego rejestrowany przez kamery wideo na wjeździe i wyjeździe z parkingów, utrzymywanych i zarządzanych przez Administratora Danych.
Administrator Danych zbiera dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów nadzoru. Stosowane są wszelkie uzasadnione środki techniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych danych o osobach, których dane dotyczą przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą.